Test mnohonásobné inteligence

Pro podporu se obracejte na: Ing. Dušana Štainera, Tel. 606726525, Email: stainer@stainerconsulting.cz.

Vítejte!

Přihlásili jste se k vyplnění testu Mnohonásobné inteligence.

Test je založen na modelu 7 druhů inteligence podle Howarda Gardnera. Později Gardner ještě rozšířil model o osmou "Přírodní inteligenci".

Tento test měří: Jazykovou int., Vizuální int., Logickou int., Interpersonální int., Intrapersonální int., Hudební int. a Pohybovou int. 

Rozpracovaný dotazník můžete uložit volbou "Obnovit později" a pokračovat ve vyplnění až budete chtít.

Své odpovědi si můžete na závěr vytisknout nebo uložit v PDF.

 

Ing. Dušan Štainer, RCC